Projectes

Cada un dels nostres projectes neix del coneixement directe i personal d´una situació difícil, en moltes ocasions dramàtica.

A partir d´aquest coneixement, intentem corregir, millorar o canviar aquestes situacions i, alhora, generar nous presents que estimulin millors futurs.

La fórmula per aconseguir-ho és una barreja de voluntat, il·lusió, motivació i recursos tècnics, humans i econòmics propis i dels qui col·laboren amb Petit Món.

“Buscant el bé dels altres, trobem el nostre propi”

Plató