Col·lab. amb NPH

Col·lab. amb NPH

NPH-Haití, Projecte Llar de St. Louis i suport operacions quirúrgiques a l´Hospital de San Damien NPH (Nuestros Pequeños Hermanos) és una ONG fundada l´any 1954 pel pare William Wasson d´Arizona amb l´objectiu de donar una llar i un futur prometedor a nens i nenes...