Casa d’acollida Petit Món

Casa d’acollida Petit Món

Casa d’acollida Petit Món   Després de treballar durant tres anys en diferents iniciatives localitzades a l’estranger, volem posar en marxa nous projectes destinats a ajudar localment. El primer neix amb l’adquisició d’una finca a Barcelona per a ús social....
Col·lab. amb Fund. Hospitalitat

Col·lab. amb Fund. Hospitalitat

La Fundació Hospitalitat, projecte oci i lleure “Punt de Trobada” La Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, té com a objectiu ajudar i acompanyar als malats i persones amb capacitats físiques/psíquiques diferents vers la integració social i...